Proff
Proff
Annonce

UNIVERSAL MUSIC A/S

CVR-nr43324616
AdresseDronningensgade 68 1, 1420 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning374.589343.698317.609341.304280.967
Vareforbrug330.002274.646268.728274.313219.046
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste44.58769.05348.88166.99161.920
Personaleomkostninger-39.640-37.039-33.948-38.707-36.905
Afskrivninger-1.854-3.576-4.306-5.437-4.874
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.09328.43810.62722.84620.141
Finansielle indtægter202201262172155
Finansielle udgifter-674-114-2.317-1.734-2.275
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.337-1.401-2.5821.476-1.710
Finansielle poster netto3.864-1.314-4.637-86-3.830
Ordinært resultat6.95727.1245.99022.76016.311
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.95727.1245.99022.76016.311
Skat af årets resultat-1.178-7.283-3.444-5.957-5.885
Årets resultat5.77919.8412.54516.80410.426

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill001.4793.6987.178
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9.41410.67511.93613.19714.459
Immaterielle anlægsaktiver i alt9.41410.67513.41516.89521.636
Grunde og bygninger5827551.3612.0611.860
Andre anlæg og driftsmidler306416196185161
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8881.1711.5562.2462.020
Kapitalandele26.44222.75624.15726.74125.265
Langfristede tilgodehavender01.2581.4171.4171.272
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.3960000
Finansielle anlægsaktiver i alt27.83724.01425.57428.15826.537
Anlægsaktiver i alt38.13935.86040.54547.29950.193
Varebeholdninger686669000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser37.03830.20530.44132.58448.673
Tilgodehavender hos nærtstående parter116.163119.02798.694145.843115.624
Andre tilgodehavender65.06651.39550.11039.66330.290
Værdipapirer00000
Likvide midler49103.22561811.231
Omsætningsaktiver i alt219.961202.387182.874218.882206.999
Status balance258.099238.247223.420266.182257.192
Selskabskapital8.0008.0008.0008.0008.000
Overført resultat13.43510.20023.10217.97138.645
Udbytte033.000018.0000
Øvrige reserver2.54402572.8431.365
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.97951.20031.35946.81348.010
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.97951.20031.35946.81348.010
Udskudt skat00000
Hensættelse7295483.7792.6671.074
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.5021.0250
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002.5021.0250
Kortfristet gæld til nærtstående parter179.351142.753132.801161.332147.028
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.82962201543.613
Selskabsskat6658.65602.1084.172
Varekreditorer43.61925.43345.75044.46144.925
Anden gæld7.9279.0337.2297.6218.369
Kortfristet gæld i alt233.391186.499185.780215.676208.108
Passiver i alt258.099238.247223.420266.182257.192

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7669657065
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

UNIVERSAL MUSIC A/S

CVR-nr 43324616

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

UNIVERSAL MUSIC A/S

CVR-nr: 43324616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

UNIVERSAL MUSIC A/S

CVR-nr: 43324616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger