Proff
Proff
Annonce
Annonce

UNITEAM TRANSPORT SYSTEMER ApS

CVR-nr32093981
AdresseTaastrup Hovedgade 101 3, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.3496.1315.5566.2993.757
Personaleomkostninger-4.885-4.385-4.437-5.009-3.108
Afskrivninger-490-427-764-752-752
Kapacitetsomkostninger-1340000
Primært resultat8401.319355537-103
Finansielle indtægter01000
Finansielle udgifter-298-37-29-24-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-298-36-29-24-33
Ordinært resultat5421.283325513-136
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5421.283325513-136
Skat af årets resultat-165-283-65-336229
Årets resultat3771.00026117794

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill057000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.4463.2172.8912.7262.615
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.4463.2752.8912.7262.615
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler33523600
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt33523600
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver20712814514897
Finansielle anlægsaktiver i alt20712814514897
Anlægsaktiver i alt4.6863.4553.0722.8732.712
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2537411.1101.236625
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0000247
Værdipapirer00000
Likvide midler2.3112.6321.146128315
Omsætningsaktiver i alt2.6313.3732.2571.4171.192
Status balance7.3176.8275.3294.2903.904
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat-1.653-1.071-1.8171770
Udbytte00000
Øvrige reserver3.4682.5092.25500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9401.563563302125
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9401.563563302125
Udskudt skat00000
Hensættelse6194541711070
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter458720720720257
Anden langfristet gæld1.8041.530808450450
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.2632.2491.5281.170707
Kortfristet gæld til nærtstående parter000212.118
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer7201.0501.5381.833391
Anden gæld1.7751.5111.529857564
Kortfristet gæld i alt2.4952.5613.0662.7113.072
Passiver i alt7.3176.8275.3294.2903.904

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte889108
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

UNITEAM TRANSPORT SYSTEMER ApS

CVR-nr 32093981

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

UNITEAM TRANSPORT SYSTEMER ApS

CVR-nr: 32093981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

UNITEAM TRANSPORT SYSTEMER ApS

CVR-nr: 32093981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger