Proff
Proff
Annonce
Annonce

UNIQUE TRADING DANMARK A/S

CVR-nr19627608
AdressePriorparken 355, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.3806.1206.1056.9296.938
Personaleomkostninger-7.666-5.651-4.949-5.885-6.239
Afskrivninger-64-75-45-32-142
Kapacitetsomkostninger000-1010
Primært resultat6493951.111910556
Finansielle indtægter00010
Finansielle udgifter-541-348-825-295-182
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-541-348-825-294-182
Ordinært resultat10847285617374
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10847285617374
Skat af årets resultat-26-29-61-133-82
Årets resultat8217224484292

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler118182257132393
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt118182257132393
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender480480480480480
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt480480480480480
Anlægsaktiver i alt598662737612873
Varebeholdninger14.10417.52313.52513.46712.413
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9697739817148
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.4285.25625613.25616
Andre tilgodehavender1.2951.3543.0222.226638
Værdipapirer00000
Likvide midler5.1345.1381.3482.3724.068
Omsætningsaktiver i alt29.93030.04318.25631.52317.183
Status balance30.52830.70518.99332.13618.056
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat10.98710.90510.88810.66410.180
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.48711.40511.38811.16410.680
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.48711.40511.38811.16410.680
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld26605461420
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt26605461420
Kortfristet gæld til nærtstående parter15.91315.9474.34115.7084.147
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000077
Varekreditorer5547967552.391504
Anden gæld01.9522.4632.7312.648
Kortfristet gæld i alt19.01418.6967.55920.8307.376
Passiver i alt30.52830.70518.99332.13618.056

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte16141215-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

UNIQUE TRADING DANMARK A/S

CVR-nr 19627608

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

UNIQUE TRADING DANMARK A/S

CVR-nr: 19627608

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

UNIQUE TRADING DANMARK A/S

CVR-nr: 19627608

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger