Proff
Proff
Annonce
Annonce

UNIBA Holding ApS

CVR-nr39699672
AdresseNørregade 5 2 th, 5800 Nyborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

22.05.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-6-6-7-4
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-6-6-7-4
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto663-337347-297-216
Finansielle poster netto663-337346-297-216
Ordinært resultat657-343341-304-220
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat657-343341-304-220
Skat af årets resultat16111
Årets resultat658-337342-303-219

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele9.9649.3029.6389.2929.589
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9.9649.3029.6389.2929.589
Anlægsaktiver i alt9.9649.3029.6389.2929.589
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender4154264341
Værdipapirer00000
Likvide midler24433420
Omsætningsaktiver i alt6597297361
Status balance10.0299.3999.9369.3289.590
Selskabskapital5050505050
Overført resultat9.7379.2389.5759.2339.536
Udbytte00000
Øvrige reserver1590000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.9469.2889.6259.2839.586
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.9469.2889.6259.2839.586
Udskudt skat00001
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00001
Kortfristet gæld til nærtstående parter785855400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat04825100
Varekreditorer00000
Anden gæld55554
Kortfristet gæld i alt83111310454
Passiver i alt10.0299.3999.9369.3289.590

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte0---0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

UNIBA Holding ApS

CVR-nr 39699672

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 22.05.2018 (PDF)

Periode: 22.05.2018 - 30.09.2019

Kreditrapport

UNIBA Holding ApS

CVR-nr: 39699672

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

UNIBA Holding ApS

CVR-nr: 39699672

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger