Proff
Proff
Annonce
Annonce

Un Mobilkraner A/S

CVR-nr24209245CVRP-nr1006409616
AdresseTernevej 4, 8641 Sorring

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.47216.90317.21717.44722.379
Personaleomkostninger-13.152-13.649-15.044-16.722-18.677
Afskrivninger-144-264-315-508-587
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.1762.9901.8582163.116
Finansielle indtægter173206200592987
Finansielle udgifter-571-365-935-600-524
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9314492176336
Finansielle poster netto-305-14-643168799
Ordinært resultat6.8722.9761.2163843.914
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.8722.9761.2163843.914
Skat af årets resultat-1.505-659-274-89-840
Årets resultat5.3662.3179422963.075

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler550227429788688
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt550227429788688
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt550227429788688
Varebeholdninger6.44812.54816.52817.97410.016
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15.59711.71719.52613.76913.260
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.59415.48612.24912.13614.148
Andre tilgodehavender601.2561.481805212
Værdipapirer00000
Likvide midler11.9441.96112.1897.2166.436
Omsætningsaktiver i alt38.03643.34162.65752.55644.427
Status balance38.58643.56863.08553.34445.115
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat14.57619.21022.89221.95021.655
Udbytte10.0006.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.57626.21023.89222.95022.655
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.57626.21023.89222.95022.655
Udskudt skat00000
Hensættelse298611671260
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.1173.8843.5164.1995.689
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker087.9346.7200
Selskabsskat1.269764233076
Varekreditorer3.0036.74516.45315.37510.780
Anden gæld3.3245.89710.8903.9755.915
Kortfristet gæld i alt12.71217.29739.02630.26822.460
Passiver i alt38.58643.56863.08553.34445.115

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2121262928

Hent gratis årsrapporter

Un Mobilkraner A/S

CVR-nr 24209245

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Un Mobilkraner A/S

CVR-nr: 24209245

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Un Mobilkraner A/S

CVR-nr: 24209245

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger