Proff
Proff
Annonce
Annonce

ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr32093272
AdresseAgerlandsvej 1, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.80925.90523.71522.29619.926
Personaleomkostninger-25.012-22.182-20.121-19.093-16.516
Afskrivninger-494-440-457-473-439
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.3033.2833.1372.7312.971
Finansielle indtægter8878405964
Finansielle udgifter-21-21-24-16-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto6757164352
Ordinært resultat3.3693.3403.1532.7743.023
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.3693.3403.1532.7743.023
Skat af årets resultat00000
Årets resultat3.3693.3403.1532.7743.023

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.2111.2641.3141.4051.020
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2111.2641.3141.4051.020
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.2111.2641.3141.4051.020
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.3347.4556.8026.9575.568
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender37109322134112
Værdipapirer00000
Likvide midler7045081.6792931.902
Omsætningsaktiver i alt10.3548.4699.0637.6347.705
Status balance11.5659.73310.3779.0398.725
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat00000
Udbytte3.3693.3403.1532.7743.023
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.8695.8405.6535.2745.523
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.8695.8405.6535.2745.523
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0005450
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0005450
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer556472655539335
Anden gæld5.1403.4214.0682.6802.866
Kortfristet gæld i alt5.6953.8924.7233.2193.202
Passiver i alt11.5659.73310.3779.0398.725

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3535343330
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 32093272

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 32093272

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 32093272

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger