Proff
Proff
Annonce

ULLITS & WINTHER REVISIONSKOMPLEMENTAR- ANPARTSSELSKAB

CVR-nr31883288
AdresseAgerlandsvej 1, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0000-
Vareforbrug00044
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2120171517
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2120171517
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-1-1-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto299276254193236
Finansielle poster netto298275254192235
Ordinært resultat319295270208252
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat319295270208252
Skat af årets resultat-5-4-4-3-4
Årets resultat314291267204248

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele37475757575
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt37475757575
Anlægsaktiver i alt37475757575
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter30294365203243
Andre tilgodehavender210301
Værdipapirer00000
Likvide midler56704213462
Omsætningsaktiver i alt107364410337305
Status balance480439485412380
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat12145
Udbytte315290270205250
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel441417396334380
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt441417396334380
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter50000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3423070
Varekreditorer00000
Anden gæld0089700
Kortfristet gæld i alt402389770
Passiver i alt480439485412380

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ULLITS & WINTHER REVISIONSKOMPLEMENTAR- ANPARTSSELSKAB

CVR-nr 31883288

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ULLITS & WINTHER REVISIONSKOMPLEMENTAR- ANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 31883288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ULLITS & WINTHER REVISIONSKOMPLEMENTAR- ANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 31883288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger