Proff
Proff
Annonce
Annonce

Udviklingsselskabet Sjælland ApS

CVR-nr37272523
AdresseSpangsbjerg Kirkevej 100 12 tv, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.84710.5642.0001.3122.627
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9.84710.5642.0001.3122.627
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-123-215-441-391-398
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-122-215-441-391-398
Ordinært resultat9.72410.3481.5609222.229
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.72410.3481.5609222.229
Skat af årets resultat-2.234-2.343-343-211-490
Årets resultat7.4918.0051.2167111.738

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger6.5557.59114.57615.77216.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.656000
Andre tilgodehavender2001.01756133
Værdipapirer00000
Likvide midler5.4617.6421.640139730
Omsætningsaktiver i alt12.03616.89017.23315.96817.263
Status balance12.03616.89017.23315.96817.263
Selskabskapital5050505050
Overført resultat6.6291.1393.1331.9171.206
Udbytte2.00010.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.67911.1893.1831.9671.256
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.67911.1893.1831.9671.256
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)001.3001.3001.300
Langfristet gæld i alt001.3001.3001.300
Kortfristet gæld til nærtstående parter4031238.40911.68712.261
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.2341.5921.094177463
Varekreditorer001.4250114
Anden gæld7203.9871.8218371.868
Kortfristet gæld i alt3.3575.70114.04914.00116.007
Passiver i alt12.03616.89017.23315.96817.263

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Udviklingsselskabet Sjælland ApS

CVR-nr 37272523

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Udviklingsselskabet Sjælland ApS

CVR-nr: 37272523

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Udviklingsselskabet Sjælland ApS

CVR-nr: 37272523

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger