Proff
Proff
Annonce
Annonce

Udviklingsselskabet Kildevej Silkeborg ApS

CVR-nr43008579
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

25.01.2022

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-44
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger-48
Primært resultat-92
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-1.637
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-1.637
Ordinært resultat-1.728
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-1.728
Skat af årets resultat401
Årets resultat-1.327

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt0
Varebeholdninger18.414
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender466
Værdipapirer0
Likvide midler23
Omsætningsaktiver i alt18.902
Status balance18.902
Selskabskapital100
Overført resultat-1.327
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.227
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt-1.227
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter20.119
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt20.119
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer11
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt11
Passiver i alt18.902

ANDET

2023-06
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Udviklingsselskabet Kildevej Silkeborg ApS

CVR-nr 43008579

Årsrapport 25.01.2022 (PDF)

Periode: 25.01.2022 - 30.06.2023

Kreditrapport

Udviklingsselskabet Kildevej Silkeborg ApS

CVR-nr: 43008579

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Udviklingsselskabet Kildevej Silkeborg ApS

CVR-nr: 43008579

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger