Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tusass A/S

CVR-nr17516345
AdresseFarip Aqqutaa 8, 3900 Nuuk

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning794.967786.062802.178814.155-
Vareforbrug339.677350.891323.848384.280-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste477.635453.674499.197449.079-
Personaleomkostninger-188.269-195.423-186.961-190.014-
Afskrivninger-140.267-141.875-137.381-134.011-
Kapacitetsomkostninger-3.268-2.114-3.187-3.057-
Primært resultat145.831114.262171.668121.997-
Finansielle indtægter3012373141.870-
Finansielle udgifter-3.415-2.679-5.351-3.693-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto343177366-29-
Finansielle poster netto-2.771-2.265-4.671-1.852-
Ordinært resultat143.060111.997166.997120.145-
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat143.060111.997166.997120.145-
Skat af årets resultat-26.712-29.679-44.2541.526-
Årets resultat116.34882.318122.743121.671-

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver13.0817.22413.02320.922-
Immaterielle anlægsaktiver i alt13.0817.22413.02320.922-
Grunde og bygninger292.288308.361323.206333.998-
Andre anlæg og driftsmidler781.313840.194847.182844.003-
Øvrige materielle anlægsaktiver99.93462.92678.71383.493-
Materielle anlægsaktiver i alt1.173.5351.211.4811.249.1011.261.494-
Kapitalandele6.9536.6106.4346.067-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt6.9536.6106.4346.067-
Anlægsaktiver i alt1.193.5691.225.3151.268.5581.288.483-
Varebeholdninger22.19014.08710.22113.003-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser62.83442.10839.08169.733-
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender18.95723.47114.56810.087-
Værdipapirer0000-
Likvide midler177.55999.252105.453191.763-
Omsætningsaktiver i alt390.512290.418288.761324.572-
Status balance1.584.0811.515.7331.557.3191.613.055-
Selskabskapital150.000150.000150.000150.000-
Overført resultat830.721779.100761.345738.761-
Udbytte87.60087.600112.60087.600-
Øvrige reserver181.898181.555181.378181.012-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.250.2191.198.2551.205.3231.157.373-
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt1.250.2191.198.2551.205.3231.157.373-
Udskudt skat0000-
Hensættelse186.727197.046190.582181.805-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter10.82511.37412.09812.824-
Langfristet gæld til banker1.701000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld01.7011.7011.701-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt12.52613.07513.79914.525-
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker0049.825137.172-
Selskabsskat13.817000-
Varekreditorer42.51238.77551.88859.215-
Anden gæld78.28068.58245.90262.975-
Kortfristet gæld i alt134.609107.357147.615259.362-
Passiver i alt1.584.0811.515.7331.557.3191.613.055-

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte359369372380-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tusass A/S

CVR-nr 17516345

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tusass A/S

CVR-nr: 17516345

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tusass A/S

CVR-nr: 17516345

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger