Proff
Proff
Annonce
Annonce

TSME Holding ApS

CVR-nr38899643
AdresseCarlsmindevej 14, 2840 Holte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.08.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-104-94-10-8-2
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-104-94-10-8-2
Finansielle indtægter2.656003172
Finansielle udgifter-6.610-4-13-2-67
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0001.09819.364
Finansielle poster netto-3.954-4-131.09919.468
Ordinært resultat-4.0584.6865631.09119.466
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.0584.6865631.09119.466
Skat af årets resultat890-1.089-124-240-8
Årets resultat-3.1683.59743985119.458

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender89004530
Værdipapirer20.62225.05620.69511.0980
Likvide midler714039.35019.516
Omsætningsaktiver i alt21.58325.09520.70220.50119.516
Status balance21.58325.09520.70220.50119.516
Selskabskapital5050505050
Overført resultat20.61623.90120.41820.09219.352
Udbytte118114113111106
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.78324.06520.58120.25319.508
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.78324.06520.58120.25319.508
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter840000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6571.0121132408
Varekreditorer1818880
Anden gæld411000
Kortfristet gæld i alt7991.0301212488
Passiver i alt21.58325.09520.70220.50119.516

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0--00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TSME Holding ApS

CVR-nr 38899643

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 31.08.2017 (PDF)

Periode: 31.08.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

TSME Holding ApS

CVR-nr: 38899643

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TSME Holding ApS

CVR-nr: 38899643

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger