Proff
Proff
Annonce
Annonce

TRYG FORSIKRING A/S

CVR-nr24260666
AdresseKlausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Del afTRYG A/S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00000
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.656.0007.078.0006.711.0006.289.0005.461.000
Personaleomkostninger-1.853.000-859.000-798.000-2.583.000-595.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-3.696.000-2.655.000-2.532.000-642.000-2.140.000
Primært resultat4.079.0003.190.0003.345.0003.107.0002.652.000
Finansielle indtægter683.000672.000000
Finansielle udgifter-147.0000-126.000-168.000-139.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.546.0000389.000692.000-270.000
Finansielle poster netto-1.010.000672.000263.000524.000-409.000
Ordinært resultat3.070.0003.859.0003.608.0003.629.0002.241.000
Ekstraordinære poster0-3.0000-2.000-2.000
Resultat før skat3.070.0003.859.0003.608.0003.629.0002.241.000
Skat af årets resultat-800.000-722.000-771.000-734.000-459.000
Årets resultat2.270.0003.137.0002.837.0002.895.0001.782.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt32.716.0007.025.0007.123.0007.363.0007.234.000
Grunde og bygninger0604.000000
Andre anlæg og driftsmidler0158.000000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt871.000762.000777.000885.000823.000
Kapitalandele17.996.00043.862.00011.904.00012.403.00010.996.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver49.362.000030.431.00030.133.00030.479.000
Finansielle anlægsaktiver i alt67.358.00043.862.00042.335.00042.536.00041.475.000
Anlægsaktiver i alt100.945.00051.649.00050.235.00050.784.00049.532.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.112.0003.163.0001.932.0001.957.0001.606.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter479.0001.484.000923.000329.000368.000
Andre tilgodehavender2.154.0001.119.0002.047.0001.960.0002.090.000
Værdipapirer1.023.00002.00031.0000
Likvide midler2.227.000741.0001.261.000659.000430.000
Omsætningsaktiver i alt8.905.0007.009.0006.499.0005.354.0005.033.000
Status balance109.852.00058.661.00056.734.00056.140.00054.565.000
Selskabskapital00000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel42.655.00012.962.00012.438.00012.214.00011.395.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt42.655.00012.962.00012.438.00012.214.00011.395.000
Udskudt skat3.587.000723.000767.000830.000804.000
Hensættelse47.994.00032.599.00031.583.00031.538.00031.132.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.587.000723.000767.000830.000804.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter589.000576.00067.0001.069.000317.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker717.000600.000976.000576.000482.000
Selskabsskat80.000215.000351.000118.000160.000
Varekreditorer1.003.000891.000568.000827.000782.000
Anden gæld13.225.00010.095.0009.983.0008.969.0009.492.000
Kortfristet gæld i alt15.614.00012.377.00011.945.00011.559.00011.233.000
Passiver i alt109.852.00058.661.00056.734.00056.140.00054.565.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000

Hent gratis årsrapporter

TRYG FORSIKRING A/S

CVR-nr 24260666

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TRYG FORSIKRING A/S

CVR-nr: 24260666

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TRYG FORSIKRING A/S

CVR-nr: 24260666

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger