Proff
Proff
Annonce
Annonce

Trend-Aagaard Ejendomme ApS

CVR-nr39524538
AdresseRådvedvej 167, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

23.04.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6581856538
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-31-31-31-31-18
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3349543421
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-9-9-13-12-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9-9-13-12-4
Ordinært resultat2440412116
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2440412116
Skat af årets resultat-11-15-16-11-7
Årets resultat1325251010

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.1091.1411.1721.2031.235
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.1091.1411.1721.2031.235
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.1091.1411.1721.2031.235
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3333050
Værdipapirer00000
Likvide midler96108734834
Omsætningsaktiver i alt130143735434
Status balance1.2401.2831.2451.2571.269
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat8471462010
Udbytte00000
Øvrige reserver400400400400400
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel584571546520510
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt584571546520510
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker162197231265296
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0210241272301
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt162407472537597
Kortfristet gæld til nærtstående parter42820915312368
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3939393939
Selskabsskat0137117
Varekreditorer00000
Anden gæld2744282748
Kortfristet gæld i alt494305227200162
Passiver i alt1.2401.2831.2451.2571.269

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Trend-Aagaard Ejendomme ApS

CVR-nr 39524538

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 23.04.2018 (PDF)

Periode: 23.04.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Trend-Aagaard Ejendomme ApS

CVR-nr: 39524538

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Trend-Aagaard Ejendomme ApS

CVR-nr: 39524538

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger