Proff
Proff
Annonce

Torben Sørensen Invest Vejle ApS

CVR-nr40948848
AdresseSkolebakken 31, 7120 Vejle Øst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

17.11.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-7-6-8-6
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-7-6-8-6
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto40.0137.6096.6775.151
Finansielle poster netto40.0137.6096.6775.151
Ordinært resultat40.0067.6036.6695.144
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat40.0067.6036.6695.144
Skat af årets resultat3030
Årets resultat40.0097.6036.6725.144

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele130.83190.81883.20976.532
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt130.83190.81883.20976.532
Anlægsaktiver i alt130.83190.81883.20976.532
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3370170
Andre tilgodehavender555500
Værdipapirer0000
Likvide midler41100
Omsætningsaktiver i alt39666170
Status balance131.22790.88483.22676.532
Selskabskapital125125125125
Overført resultat71.23471.23871.24571.268
Udbytte0000
Øvrige reserver59.45019.43711.8285.133
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel130.80990.80083.19776.525
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt130.80990.80083.19776.525
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter227700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat3900220
Varekreditorer0000
Anden gæld6666
Kortfristet gæld i alt41884286
Passiver i alt131.22790.88483.22676.532

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Torben Sørensen Invest Vejle ApS

CVR-nr 40948848

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 17.11.2019 (PDF)

Periode: 17.11.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Torben Sørensen Invest Vejle ApS

CVR-nr: 40948848

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Torben Sørensen Invest Vejle ApS

CVR-nr: 40948848

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger