Proff
Proff
Annonce

TOPDANMARK A/S

CVR-nr78040017
AdresseBorupvang 4, 2750 Ballerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122020-09
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0000-
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste02.179.00001.157.000-
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-100.000-52.0000-46.0000
Primært resultat1.025.0002.127.00001.112.000-
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto002.127.00000
Finansielle poster netto002.127.00000
Ordinært resultat1.025.00002.127.0001.112.000-
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.025.00002.127.0001.112.000-
Skat af årets resultat9.00011.00011.00012.0000
Årets resultat1.033.0002.138.0002.138.0001.124.000-

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver39.0000000
Immaterielle anlægsaktiver i alt39.0000000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3.0003.00003.0000
Øvrige materielle anlægsaktiver003.00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.0003.0003.0003.0000
Kapitalandele6.645.0007.170.0007.170.0006.816.0000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.645.0007.170.0007.170.0006.816.0000
Anlægsaktiver i alt6.687.0007.173.0007.173.0006.819.0000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter57.000998.000998.000913.0000
Andre tilgodehavender062.00062.00048.0000
Værdipapirer82.000002.0000
Likvide midler01.0001.0001.0000
Omsætningsaktiver i alt139.0001.060.0001.060.000962.0000
Status balance6.826.0008.233.0008.233.0007.785.0000
Selskabskapital90.000090.00090.0000
Overført resultat3.931.00001.069.0002.228.0000
Udbytte1.035.00003.105.0001.800.0000
Øvrige reserver003.440.0003.067.0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.056.0007.705.0007.705.0007.185.000-
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.056.0007.705.0007.705.0007.185.000-
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.595.00035.0000133.0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat083.000060.0000
Varekreditorer00000
Anden gæld175.000411.000529.000407.0000
Kortfristet gæld i alt1.770.000529.000529.000600.0000
Passiver i alt6.826.0008.233.0008.233.0007.785.000-

ANDET

2023-122022-122021-122020-122020-09
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TOPDANMARK A/S

CVR-nr 78040017

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 30.09.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TOPDANMARK A/S

CVR-nr: 78040017

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TOPDANMARK A/S

CVR-nr: 78040017

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger