Proff
Proff
Annonce
Annonce

TOP WINE ApS

CVR-nr32890814
AdresseMalervej 8, 6710 Esbjerg V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.7201.7391.7731.7012.182
Personaleomkostninger-1.617-1.489-1.532-2.005-2.148
Afskrivninger000-13-13
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat103249241-31821
Finansielle indtægter2010-6526
Finansielle udgifter-127-103-96-108-160
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-108-93-103-103-135
Ordinært resultat-5156138-420-114
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-5156138-420-114
Skat af årets resultat32030-75-141
Årets resultat27156168-496-255

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000013
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000013
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver33333
Finansielle anlægsaktiver i alt33333
Anlægsaktiver i alt333316
Varebeholdninger2.2111.7312.1342.7142.398
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8141.178956773877
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender11712718394165
Værdipapirer00000
Likvide midler0108899515
Omsætningsaktiver i alt3.1543.0463.3743.7023.997
Status balance3.1573.0493.3773.7054.013
Selskabskapital8080808080
Overført resultat-652-680-836-1.004-508
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-572-600-756-924-428
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-572-600-756-924-428
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.4422.3242.0652.1703.025
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker37317606140
Selskabsskat00000
Varekreditorer3604355551.075516
Anden gæld07131.513771900
Kortfristet gæld i alt3.7303.6494.1334.6294.441
Passiver i alt3.1573.0493.3773.7054.013

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte55566
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TOP WINE ApS

CVR-nr 32890814

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TOP WINE ApS

CVR-nr: 32890814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TOP WINE ApS

CVR-nr: 32890814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger