Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr20648538CVRP-nr1004421344
AdresseSaturnvej 14, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.03118.12616.83216.07416.792
Personaleomkostninger-10.693-11.841-11.164-11.147-10.688
Afskrivninger-3.934-4.706-4.296-4.013-3.720
Kapacitetsomkostninger000-600
Primært resultat2.4041.5791.3728542.384
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-368-386-461-561-568
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-368-386-461-561-568
Ordinært resultat2.0371.1929112931.816
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0371.1929112931.816
Skat af årets resultat-461-264-213-73-403
Årets resultat1.5759296972201.414

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger9.2929.5719.8869.9479.954
Andre anlæg og driftsmidler15.23216.01417.46517.73917.156
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt24.52525.58427.35127.68727.110
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt24.52525.58427.35127.68727.110
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.1045.1775.1426.9287.456
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender52215117259342
Værdipapirer00000
Likvide midler12513413710387
Omsætningsaktiver i alt7.5995.8265.7487.4768.053
Status balance32.12331.41133.09935.16335.162
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat8.4897.6146.9356.4886.488
Udbytte700250250220200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.6898.3647.6857.2087.188
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.6898.3647.6857.2087.188
Udskudt skat1.2571.1381.0981.0431.043
Hensættelse9931.0061.010999933
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.7482.2462.7433.2393.734
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.7099.99610.82911.40811.652
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.45812.24213.57214.64715.386
Kortfristet gæld til nærtstående parter207176144139145
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.5401.6681.1092.7802.406
Selskabsskat1469385443160
Varekreditorer3.1121.8211.7182.7253.535
Anden gæld4.9796.0417.7766.2225.410
Kortfristet gæld i alt9.9839.79910.83212.30911.656
Passiver i alt32.12331.41133.09935.16335.162

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte2322212020
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr 20648538

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr: 20648538

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr: 20648538

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger