Proff
Proff
Annonce

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr20648538
AdresseLøvehjertevej 13, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste18.83017.03118.12616.83216.074
Personaleomkostninger-12.311-10.693-11.841-11.164-11.147
Afskrivninger-4.145-3.934-4.706-4.296-4.013
Kapacitetsomkostninger0000-60
Primært resultat2.3742.4041.5791.372854
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-361-368-386-461-561
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-361-368-386-461-561
Ordinært resultat2.0142.0371.192911293
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0142.0371.192911293
Skat af årets resultat-471-461-264-213-73
Årets resultat1.5431.575929697220

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger8.9699.2929.5719.8869.947
Andre anlæg og driftsmidler17.28015.23216.01417.46517.739
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt26.24824.52525.58427.35127.687
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt26.24824.52525.58427.35127.687
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.8017.1045.1775.1426.928
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6152215117259
Værdipapirer00000
Likvide midler519125134137103
Omsætningsaktiver i alt8.8457.5995.8265.7487.476
Status balance35.09332.12331.41133.09935.163
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.0328.4897.6146.9356.488
Udbytte1.000700250250220
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.5329.6898.3647.6857.208
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.5329.6898.3647.6857.208
Udskudt skat1.2981.2571.1381.0981.043
Hensættelse4189931.0061.010999
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.2651.7482.2462.7433.239
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld11.2989.7099.99610.82911.408
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt12.56311.45812.24213.57214.647
Kortfristet gæld til nærtstående parter452207176144139
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.5401.6681.1092.780
Selskabsskat3911469385443
Varekreditorer4.4683.1121.8211.7182.725
Anden gæld6.2694.9796.0417.7766.222
Kortfristet gæld i alt11.5809.9839.79910.83212.309
Passiver i alt35.09332.12331.41133.09935.163

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte2623222120
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr 20648538

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr: 20648538

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tofra Specialtransport A/S

CVR-nr: 20648538

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger