Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tobaks Fabrikken Holstebro ApS

CVR-nr38523724
AdresseLille Østergade 3 A kl, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.7443.6542.7971.5272.320
Personaleomkostninger-2.214-2.155-1.566-1.097-1.987
Afskrivninger-439-418-365-319-1.420
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.0901.081866111-1.086
Finansielle indtægter32322212
Finansielle udgifter0-3-11-10-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto3-12113-1
Ordinært resultat1.0931.080887124-1.088
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0931.080887124-1.088
Skat af årets resultat-245-240-197-30235
Årets resultat84884069094-853

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill02505007501.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt02505007501.000
Grunde og bygninger4442971246240
Andre anlæg og driftsmidler285297328238142
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt730594452300182
Kapitalandele50000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver150150136136135
Finansielle anlægsaktiver i alt155150136136135
Anlægsaktiver i alt8859941.0871.1861.316
Varebeholdninger211226221199184
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5985904026
Tilgodehavender hos nærtstående parter0202.3641.201120
Andre tilgodehavender1641217430846
Værdipapirer00000
Likvide midler1.9972.233662060
Omsætningsaktiver i alt2.5072.9083.5091.7741.326
Status balance3.3923.9034.5962.9602.643
Selskabskapital5050505050
Overført resultat9317826421.4531.358
Udbytte7007001.50000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6811.5322.1921.5031.408
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6811.5322.1921.5031.408
Udskudt skat00000
Hensættelse2980141243244
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter34730031230
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat295301330300
Varekreditorer212569188193437
Anden gæld8281.1211.742868553
Kortfristet gæld i alt1.6822.2912.2631.214991
Passiver i alt3.3923.9034.5962.9602.643

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte44523
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tobaks Fabrikken Holstebro ApS

CVR-nr 38523724

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tobaks Fabrikken Holstebro ApS

CVR-nr: 38523724

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tobaks Fabrikken Holstebro ApS

CVR-nr: 38523724

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger