Proff
Proff
Annonce
Annonce

TIVOLI FRIHEDEN A/S

CVR-nr12503997
AdresseSkovbrynet 1, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste68.96971.37064.54738.66158.192
Personaleomkostninger-49.023-44.570-36.814-32.951-39.522
Afskrivninger-11.688-21.163-13.242-12.590-12.056
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.2585.63714.4918.4696.614
Finansielle indtægter00065
Finansielle udgifter-5.350-2.985-1.888-2.049-1.961
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto21513-1-1
Finansielle poster netto-5.347-2.969-1.874-2.044-1.957
Ordinært resultat2.9112.66712.617-8.9234.658
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9112.66712.617-8.9234.658
Skat af årets resultat-614-522-2.7761.963-1.059
Årets resultat2.2972.1459.840-6.9603.599

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill240270300330360
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000520
Immaterielle anlægsaktiver i alt240270300335380
Grunde og bygninger144.455129.11951.10651.59152.097
Andre anlæg og driftsmidler73.18172.03483.83383.76889.260
Øvrige materielle anlægsaktiver2.44929532.0068.8646.418
Materielle anlægsaktiver i alt220.084201.448166.945144.222147.775
Kapitalandele4747332222
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4747332222
Anlægsaktiver i alt220.371201.765167.279144.579148.177
Varebeholdninger2.3612.6181.9451.8502.064
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.6433.1342.6751.1002.240
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5.9158204.371987740
Værdipapirer00000
Likvide midler2.2774.4117.6344.06213.792
Omsætningsaktiver i alt14.39711.12716.7318.28919.163
Status balance234.768212.892184.009152.867167.340
Selskabskapital2.7802.7802.7802.2852.285
Overført resultat72.31970.02267.87747.69654.656
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel75.09972.80270.65749.98156.941
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt75.09972.80270.65749.98156.941
Udskudt skat00000
Hensættelse7.8727.2588.6017.2359.198
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter84.09880.07237.00540.63244.207
Langfristet gæld til banker0010.08100
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld28.34423.91226.79529.65526.578
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt112.442103.98373.88170.28870.785
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker11.8576.8272826.7476.372
Selskabsskat01.8681.41000
Varekreditorer10.1215.47518.2904.1539.245
Anden gæld17.37714.67910.88814.46414.798
Kortfristet gæld i alt39.35528.84830.87025.36430.416
Passiver i alt234.768212.892184.009152.867167.340

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9994847589
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TIVOLI FRIHEDEN A/S

CVR-nr 12503997

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TIVOLI FRIHEDEN A/S

CVR-nr: 12503997

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TIVOLI FRIHEDEN A/S

CVR-nr: 12503997

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger