Proff
Proff
Annonce
Annonce

TIVOLI A/S

CVR-nr10404916
AdresseVesterbrogade 3, 1620 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.130.100719.300477.7001.051.3001.058.800
Vareforbrug0000368.500
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.130.100719.30000-
Personaleomkostninger-504.300-412.200-435.900-481.900-468.200
Afskrivninger119.200122.200-133.200-119.600-91.000
Kapacitetsomkostninger-420.800-306.400-270.900-364.1000
Primært resultat97.500-35.600-175.00085.700131.100
Finansielle indtægter8001003007001.100
Finansielle udgifter-10.600-11.900-10.600-12.000-11.600
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-200-200200134.5000
Finansielle poster netto10.000-12.000-10.100123.200-10.500
Ordinært resultat87.500-47.600-185.100209.100120.600
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat87.500-47.600-185.100209.100120.600
Skat af årets resultat-22.4006.10042.200-41.700-26.400
Årets resultat65.100-41.500-142.900167.40094.200

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver038.800024.80043.500
Immaterielle anlægsaktiver i alt43.20038.80035.00043.20043.500
Grunde og bygninger01.114.6001.096.3001.129.3001.043.600
Andre anlæg og driftsmidler0245.5000260.500248.500
Øvrige materielle anlægsaktiver087.300384.40034.30071.600
Materielle anlægsaktiver i alt1.344.2001.447.4001.480.7001.424.1001.363.700
Kapitalandele30050070016.70016.500
Langfristede tilgodehavender21.8000000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver82.6000000
Finansielle anlægsaktiver i alt104.70050070016.70016.500
Anlægsaktiver i alt1.492.1001.486.7001.516.4001.558.1001.423.700
Varebeholdninger14.10012.20012.20015.30012.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser33.30019.5009.50036.60041.600
Tilgodehavender hos nærtstående parter016.50016.50000
Andre tilgodehavender65.00017.600154.30024.50027.900
Værdipapirer04.700000
Likvide midler62.90012.70024.100178.00092.300
Omsætningsaktiver i alt181.50090.000222.700259.400181.300
Status balance1.673.6001.576.7001.739.1001.817.5001.605.000
Selskabskapital57.20057.20057.20057.20057.200
Overført resultat881.3000000
Udbytte16.3000000
Øvrige reserver33.600819.400845.7000863.200
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel988.400876.600902.9001.049.800920.400
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt988.400876.600902.9001.049.800920.400
Udskudt skat53.40050.40054.60036.20037.900
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00315.40000
Langfristet gæld til banker275.400292.700000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld63.20077.40066.20053.8000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt392.000420.500436.200428.400399.500
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.600085.10000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter17.500022.80022.80022.600
Kortfristet gæld til banker022.800000
Selskabsskat2.5002.400014.30016.300
Varekreditorer45.40035.10028.70035.70038.400
Anden gæld226.200219.300263.400257.200207.800
Kortfristet gæld i alt293.200279.600400.000257.200285.100
Passiver i alt1.673.6001.576.7001.739.1001.817.5001.605.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte082800960

Hent gratis årsrapporter

TIVOLI A/S

CVR-nr 10404916

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TIVOLI A/S

CVR-nr: 10404916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TIVOLI A/S

CVR-nr: 10404916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger