Proff
Proff
Annonce

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr31347963
AdresseEgegårdsvej 20, 5260 Odense S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning868.669-497.955468.979434.557
Vareforbrug224.8510133.197123.668121.271
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste649.736493.275365.967345.311313.728
Personaleomkostninger-497.841-386.382-293.800-284.047-262.957
Afskrivninger-93.014-68.579-46.839-43.939-40.667
Kapacitetsomkostninger-735-1.919000
Primært resultat58.14636.39525.32817.32510.104
Finansielle indtægter10.8502.383881711.612
Finansielle udgifter-21.472-10.210-4.872-5.016-6.011
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-15.8634662.7752.933-651
Finansielle poster netto-26.485-7.361-1.216-2.012-5.050
Ordinært resultat31.66129.03424.11215.3135.054
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat31.66129.03424.11215.3135.054
Skat af årets resultat-10.519-6.325-4.702351-1.346
Årets resultat21.14222.70919.41015.6643.708

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5075000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver20.01722.6351.8732.2812.690
Immaterielle anlægsaktiver i alt20.06722.7101.8732.2812.690
Grunde og bygninger23.51225.26911.98400
Andre anlæg og driftsmidler805.976743.878340.541242.591278.472
Øvrige materielle anlægsaktiver0064.71900
Materielle anlægsaktiver i alt829.488769.147417.244242.591278.472
Kapitalandele18.14715.77212.46220.30916.899
Langfristede tilgodehavender000012.999
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt18.14715.77212.46220.30929.898
Anlægsaktiver i alt867.702807.629431.579265.181311.060
Varebeholdninger8.2825.5074.4524.7345.641
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser20.51727.22321.11619.99019.437
Tilgodehavender hos nærtstående parter600.263335.176103.98752.45439.623
Andre tilgodehavender37.94134.01214.27611.55012.989
Værdipapirer00000
Likvide midler52.75553.853040.6991.260
Omsætningsaktiver i alt729.113461.671147.694132.85982.397
Status balance1.596.8151.269.300579.273398.040393.457
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat190.313169.17175.33347.91235.664
Udbytte00000
Øvrige reserver001.1309.1415.725
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel192.313171.17178.46359.05343.389
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt192.313171.17178.46359.05343.389
Udskudt skat00003.890
Hensættelse93102---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker72.15574.44901016.473
Langfristet gæld til nærtstående parter815.542726.716329.443218.728252.561
Anden langfristet gæld19.57216.88718.44921.13214.699
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt907.269818.052347.892239.961268.928
Kortfristet gæld til nærtstående parter390.402153.93416.6921071.356
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.6002.6007.786623.004
Selskabsskat17.18210.0375.4332.012231
Varekreditorer18.84850.10422.94211.5518.270
Anden gæld68.10863.300100.06585.294104.235
Kortfristet gæld i alt497.140279.975152.91899.02681.140
Passiver i alt1.596.8151.269.300579.273398.040393.457

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.077863699703646
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr 31347963

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr: 31347963

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr: 31347963

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger