Proff
Proff
Annonce
Annonce

Thyregod Ukraine ApS

CVR-nr39341034
AdresseBorgergade 46, 7323 Give

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

12.02.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----500
Vareforbrug0000681
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste147-211-1-103-181
Personaleomkostninger000-560-339
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat147-211-1-663-520
Finansielle indtægter51300058
Finansielle udgifter-5-49-39-12-24
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.075-638-1.914-3.388-11
Finansielle poster netto-567-687-1.953-3.40023
Ordinært resultat-420-898-1.954-4.063-497
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-420-898-1.954-4.063-497
Skat af årets resultat-141712-106106
Årets resultat-561-828-1.952-4.169-391

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser73431192780
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.2913.4503.8262.7582.577
Andre tilgodehavender79161071107
Værdipapirer00000
Likvide midler20310
Omsætningsaktiver i alt6.0913.8553.9493.1172.684
Status balance6.0913.8553.9493.1172.684
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-8.315-7.754-6.512-4.560-380
Udbytte00000
Øvrige reserver881000-11
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-7.384-7.704-6.462-4.510-341
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-7.384-7.704-6.462-4.510-341
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter2.0000000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)02.0002.0002.0002.000
Langfristet gæld i alt2.0002.0002.0002.0002.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10.9508.1706.6665.0710
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker078000
Selskabsskat1447000
Varekreditorer16016362700
Anden gæld2211.1401.1185561.025
Kortfristet gæld i alt11.4759.5598.4115.6271.025
Passiver i alt6.0913.8553.9493.1172.684

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte--011
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Thyregod Ukraine ApS

CVR-nr 39341034

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 12.02.2018 (PDF)

Periode: 12.02.2018 - 31.05.2019

Kreditrapport

Thyregod Ukraine ApS

CVR-nr: 39341034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Thyregod Ukraine ApS

CVR-nr: 39341034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger