Proff
Proff
Annonce

Thyregod Invest ApS

CVR-nr19969002CVRP-nr1004076454
AdresseHelga Pedersens Gade 3, 9., 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1.311-60-86-196-204
Personaleomkostninger000-3-28
Afskrivninger-21-24-24-24-23
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.331-83-109-764-255
Finansielle indtægter5.4542.3961.4511.6043.113
Finansielle udgifter-2.236-2.312-825-118-391
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto73.24746.98652.74134.72437.274
Finansielle poster netto76.46547.07053.36636.21039.996
Ordinært resultat74.63546.67552.98235.44739.719
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat74.63546.67552.98235.44739.719
Skat af årets resultat-738-114-215-266-511
Årets resultat73.89746.56152.76735.18139.208

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler122456993
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt122456993
Kapitalandele152.159189.719206.851160.477136.510
Langfristede tilgodehavender21.3578.3062.53100
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt173.516198.025209.382160.477136.510
Anlægsaktiver i alt173.517198.047209.428160.547136.602
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000030
Tilgodehavender hos nærtstående parter229.909140.449104.958113.84992.595
Andre tilgodehavender2.6372.030311711.181
Værdipapirer00000
Likvide midler15.06520.2681.11001.484
Omsætningsaktiver i alt247.611162.747106.099114.02095.289
Status balance421.128360.794315.527274.567231.892
Selskabskapital301301301301301
Overført resultat339.628268.362256.809253.443228.233
Udbytte14.0003.0003.0002.0002.000
Øvrige reserver71.93786.37454.5647.7780
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel414.866358.038314.674263.522230.534
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt414.866358.038314.674263.522230.534
Udskudt skat00000
Hensættelse2261013
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.23133751393
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0007.9380
Selskabsskat0784562271
Varekreditorer252523813525
Anden gæld2.0032.6195302.2601.046
Kortfristet gæld i alt6.2592.75484711.0351.344
Passiver i alt421.128360.794315.527274.567231.892

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00001
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Thyregod Invest ApS

CVR-nr 19969002

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Thyregod Invest ApS

CVR-nr: 19969002

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Thyregod Invest ApS

CVR-nr: 19969002

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger