Proff
Proff
Annonce

THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr13896909
AdresseHandlingsvej Øst 7, 2791 Dragør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2018-092017-092016-092015-092014-09
Startdato

01.10.2017

01.10.2016

01.10.2015

01.10.2014

01.10.2013

Sluttdato

30.09.2018

30.09.2017

30.09.2016

30.09.2015

30.09.2014

RESULTATREGNSKAB

2018-092017-092016-092015-092014-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.259.2194.022.7784.112.9704.146.9284.386.055
Vareforbrug3.052.583----
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.206.6361.163.1011.149.671996.1811.070.113
Personaleomkostninger-851.541-808.536-817.494-773.275-772.717
Afskrivninger-102.817-115.177-101.025-55.394-55.237
Kapacitetsomkostninger0923.712918.520828.668827.954
Primært resultat252.279239.389231.151167.513242.159
Finansielle indtægter1.960854463690467
Finansielle udgifter-32.971-34.937-39.763-3.217-2.488
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0----
Finansielle poster netto-31.011-34.083-39.300-2.527-2.021
Ordinært resultat221.267205.306191.852164.986240.138
Ekstraordinære poster0----
Resultat før skat221.267205.306191.852164.986240.138
Skat af årets resultat-43.897-50.238-42.843-42.199-60.629
Årets resultat177.371155.068149.009122.787179.509

BALANCEREGNSKAB

2018-092017-092016-092015-092014-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0----
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.181----
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.1812.2973.7565.6685.260
Grunde og bygninger3.5876.10110.06714.03217.932
Andre anlæg og driftsmidler252.106352.866426.488461.299116.014
Øvrige materielle anlægsaktiver0----
Materielle anlægsaktiver i alt255.693360.492443.021475.332289.052
Kapitalandele0----
Langfristede tilgodehavender0----
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.887----
Finansielle anlægsaktiver i alt4.887----
Anlægsaktiver i alt265.761367.627450.619491.184298.049
Varebeholdninger69.10566.66066.70343.76731.970
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18.24411.7089.06218.88110.664
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.267.9221.021.988927.341613.724755.698
Andre tilgodehavender372.572151.431116.610603.284265.481
Værdipapirer0----
Likvide midler81.06627.81920.75725.371119.832
Omsætningsaktiver i alt1.815.8401.288.0981.144.9721.311.7641.203.455
Status balance2.081.6011.655.7261.595.5921.802.9481.501.504
Selskabskapital60.00060.00060.00060.00060.000
Overført resultat217.54699.45422.43953.272138.859
Udbytte270.0000180.000150.000100.000
Øvrige reserver0----
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel547.546159.454262.439263.272298.859
Minoritetsinteressernes andel0----
Egenkapital i alt547.546159.454262.439263.272298.859
Udskudt skat0----
Hensættelse549.257474.549330.074297.464456.103
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0----
Langfristet gæld til banker2.144----
Langfristet gæld til nærtstående parter75.232----
Anden langfristet gæld148.937----
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0----
Langfristet gæld i alt226.313242.347227.263183.47228.601
Kortfristet gæld til nærtstående parter104.83085.049100.25184.08368.394
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0----
Kortfristet gæld til banker948----
Selskabsskat1.744----
Varekreditorer379.521383.089409.286339.910355.968
Anden gæld271.442241.067212.169571.817245.521
Kortfristet gæld i alt758.484779.376775.8161.058.741717.940
Passiver i alt2.081.6011.655.7261.595.5921.802.9481.501.503

ANDET

2018-092017-092016-092015-092014-09
Antal ansatte-1.0801.0931.0601.043
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr 13896909

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr: 13896909

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr: 13896909

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger