Proff
Proff

ThermoNova A/S

CVR-nr38132369
AdresseEjdrupvej 46, 9240 Nibe

ThermoNova vil være den foretrukne leverandør og sparingspartner i alle typer projekter, hvor der indgår varmepumper til bygningsvarme, mindre fjernvarmenet og proceskøl med varmegenvinding fra 20-500 kW.

ThermoNova arbejder med varmepumpeteknologi inden for væske-vand-varmepumper, luft-vand-varmepumper samt kommercielle og industrielle luft-luft-varmepumper.

Vores kernekompetencer er rådgivning og systemløsninger til: Jordvarmeanlæg til kommerciel og offentlig bygningsvarme samt mindre procesopgaver, Luft-vand-varmepumper til kommerciel og offentlig bygningsvarme samt mindre procesopgaver, Gyllekøling med varmegenvinding i svinestalde, Mælkekøling med varmegenvinding på kvægejendomme, Industriel varmegenvinding samt mindre fjernevarmeprojekter, Nærvarmeanlæg ved nyudstykning af byggegrunde.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste24.14914.4456.6434.6773.300
Personaleomkostninger-5.282-3.807-2.138-2.005-1.566
Afskrivninger-189-135-141-42-19
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat18.67910.5034.3642.6301.715
Finansielle indtægter580030
Finansielle udgifter-133-116-79-52-68
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-75-116-79-50-68
Ordinært resultat18.60410.3884.2852.5811.647
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.60410.3884.2852.5811.647
Skat af årets resultat-4.099-2.293-949-571-364
Årets resultat14.5058.0953.3362.0091.282

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler719586501353189
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt719586501353189
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt719586501353189
Varebeholdninger16.7865.3633.0141.690726
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.6609.7363.6543.8421.160
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender191.22689300
Værdipapirer00000
Likvide midler5.2013.4575.3812.0972.612
Omsætningsaktiver i alt38.66619.78412.9417.6304.498
Status balance39.38520.37013.4427.9834.688
Selskabskapital4004004005050
Overført resultat17.2767.7723.6772.6911.282
Udbytte5.0004.0002.000600600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22.67612.1726.0773.3411.932
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt22.67612.1726.0773.3411.932
Udskudt skat00000
Hensættelse1.3821.3751.185481311
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt005400
Kortfristet gæld til nærtstående parter504043200106
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01110
Selskabsskat3.726596802469405
Varekreditorer6.2702.4793.4081.860769
Anden gæld6523.7071.8722200
Kortfristet gæld i alt15.3276.8226.1264.1612.444
Passiver i alt39.38520.37013.4427.9834.688

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte96633
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ThermoNova A/S

CVR-nr 38132369

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ThermoNova A/S

CVR-nr: 38132369

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7043358

Firmaets links


Certificeringer

+45 6060 2060
+45 6060 2060
info@thermonova.dk
info@thermonova.dk
Ejdrupvej 46 - 9240 Nibe
Ejdrupvej 46 - 9240 Nibe

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

ThermoNova A/S

CVR-nr: 38132369

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger