Proff
Proff
Annonce
Annonce

The Education Company ApS

CVR-nr34805113
AdresseNy Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste234-2116511127
Personaleomkostninger-617-7200-59
Afskrivninger-1000-8
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-384-93165111-40
Finansielle indtægter06000
Finansielle udgifter-20-6-7-11-9
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-200-7-11-9
Ordinært resultat-405-93158100-49
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-405-93158100-49
Skat af årets resultat018-400
Årets resultat-405-74154100-49

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler20000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt20000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt20000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter065161130
Andre tilgodehavender1718000
Værdipapirer00000
Likvide midler2274631095
Omsætningsaktiver i alt391582241225
Status balance411582241225
Selskabskapital13380808080
Overført resultat-559-154-80-234-334
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-425-740-154-254
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-425-740-154-254
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter328181140263251
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat003500
Varekreditorer919858
Anden gæld131324270
Kortfristet gæld i alt467232224275259
Passiver i alt411582241225

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte10000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

The Education Company ApS

CVR-nr 34805113

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

The Education Company ApS

CVR-nr: 34805113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

The Education Company ApS

CVR-nr: 34805113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger