Proff
Proff
Annonce

The Education Company ApS

CVR-nr34805113
AdresseNy Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-9234-21165111
Personaleomkostninger-380-617-7200
Afskrivninger-2-1000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-391-384-93165111
Finansielle indtægter00600
Finansielle udgifter-56-20-6-7-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-56-200-7-11
Ordinært resultat-447-405-93158100
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-447-405-93158100
Skat af årets resultat0018-40
Årets resultat-447-405-74154100

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler02000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt02000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt02000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1706516113
Andre tilgodehavender6171800
Værdipapirer00000
Likvide midler0227463109
Omsætningsaktiver i alt2439158224122
Status balance2441158224122
Selskabskapital133133808080
Overført resultat-1.006-559-154-80-234
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-872-425-740-154
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-872-425-740-154
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter857328181140263
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000350
Varekreditorer1191985
Anden gæld2813132427
Kortfristet gæld i alt896467232224275
Passiver i alt2441158224122

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

The Education Company ApS

CVR-nr 34805113

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

The Education Company ApS

CVR-nr: 34805113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

The Education Company ApS

CVR-nr: 34805113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger