Proff
Proff
Annonce
Annonce

The Cotton Group A/S

CVR-nr42169447
AdresseAmaliegade 47, 1256 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

25.02.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.159.6002.265.7001.511.800
Vareforbrug1.468.7000112.900
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste690.900697.000518.800
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger0-172.700-125.100
Primært resultat249.000255.300303.300
Finansielle indtægter11.20019.50011.600
Finansielle udgifter-33.300-12.500-13.100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-22.1007.000-1.500
Ordinært resultat226.900262.300301.800
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat226.900262.300301.800
Skat af årets resultat-59.500-65.500-57.900
Årets resultat167.400196.800243.900

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt18.30018.70015.600
Grunde og bygninger72.50041.6000
Andre anlæg og driftsmidler0028.600
Øvrige materielle anlægsaktiver67.30062.00043.100
Materielle anlægsaktiver i alt139.800103.60071.700
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender3003000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver17.10031.20042.500
Finansielle anlægsaktiver i alt17.40031.50042.500
Anlægsaktiver i alt175.500153.800212.400
Varebeholdninger758.500816.600572.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser263.700275.800222.500
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender23.40037.20027.200
Værdipapirer000
Likvide midler33.10030.40078.400
Omsætningsaktiver i alt1.090.8001.168.400909.800
Status balance1.266.3001.322.2001.122.200
Selskabskapital26.30026.30043.000
Overført resultat391.100450.600450.200
Udbytte223.50086.50074.000
Øvrige reserver-42.20000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel598.700532.400561.400
Minoritetsinteressernes andel8.3008.9006.400
Egenkapital i alt607.000541.300567.800
Udskudt skat300200100
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld60.40050.90034.900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt60.70058.70045.900
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker310.00000
Selskabsskat10.6004.9006.400
Varekreditorer176.200283.000229.300
Anden gæld56.20089.40033.300
Kortfristet gæld i alt591.900715.300501.700
Passiver i alt1.266.3001.322.2001.122.200

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte2441467
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

The Cotton Group A/S

CVR-nr 42169447

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 25.02.2021 (PDF)

Periode: 25.02.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

The Cotton Group A/S

CVR-nr: 42169447

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

The Cotton Group A/S

CVR-nr: 42169447

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger