Proff
Proff
Annonce
Annonce

The Call Partner Company ApS

CVR-nr42527319
AdresseNy Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.07.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-13-10
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-13-10
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-902969
Finansielle poster netto-902969
Ordinært resultat-915959
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-915959
Skat af årets resultat02
Årets resultat-915961

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele01.302
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt01.302
Anlægsaktiver i alt01.302
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender02
Værdipapirer00
Likvide midler20
Omsætningsaktiver i alt22
Status balance21.304
Selskabskapital100100
Overført resultat-121226
Udbytte00
Øvrige reserver0969
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-211.294
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-211.294
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter130
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer1010
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt2310
Passiver i alt21.304

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

The Call Partner Company ApS

CVR-nr 42527319

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

The Call Partner Company ApS

CVR-nr: 42527319

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

The Call Partner Company ApS

CVR-nr: 42527319

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger