Proff
Proff

Telco Electronics A/S

CVR-nr87255816CVRP-nr1002767710
AdresseVangen 5, 9460 Brovst

Telco Sensors is a Danish designer, developer and manufacturer of a wide selection of photoelectric sensors, photoelectric amplifiers, light curtains and optical fork sensors.
Telco was established in 1975 and have continued with growing success ever since.

Telco distributes its products worldwide via its strong network of dedicated Telco Teams and Telco-owned subsidiaries spanning the entire globe. Millions of customers count on our highly skilled professionals to provide support and service, and solving the most challenging applications every year.

Telco’s many years of experience and know-how allows us to specialise in providing customised and tailor-made optical sensing solutions for customers whose needs exceed the ordinary, in the most demanding applications. Telco’s markets spans across an endless range of industries and market sectors worldwide.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste58.10176.35445.76750.85351.155
Personaleomkostninger-31.041-34.197-26.772-29.644-28.445
Afskrivninger-2.793-2.602-2.461-1.847-1.324
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat24.26739.55516.53419.36221.386
Finansielle indtægter902561546249572
Finansielle udgifter-1.177-900-1.048-993-784
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-274-339-501-744-212
Ordinært resultat23.99339.21616.03318.61821.173
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat23.99339.21616.03318.61821.173
Skat af årets resultat-5.311-8.680-3.559-4.125-4.671
Årets resultat18.68230.53612.47514.49316.503

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger18.87319.41519.96320.35720.891
Andre anlæg og driftsmidler5.0465.1486.7467.1873.634
Øvrige materielle anlægsaktiver0357000
Materielle anlægsaktiver i alt23.91924.92026.70927.54424.525
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt23.91924.92026.70927.54424.525
Varebeholdninger40.71533.81125.51926.54230.467
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15.61020.74017.67016.80814.599
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender9231.8679301.603639
Værdipapirer00000
Likvide midler7.0725.0644021.6662.635
Omsætningsaktiver i alt64.75761.93044.57247.69651.129
Status balance88.67786.84971.28175.24075.653
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat47.05140.74535.02634.91532.313
Udbytte12.50025.00012.50012.00018.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel60.05166.24548.02647.41550.813
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt60.05166.24548.02647.41550.813
Udskudt skat00000
Hensættelse1.9152.0112.0082.0301.788
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter9881.3991.8322.2642.701
Langfristet gæld til banker00149595956
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9881.3991.9812.8583.657
Kortfristet gæld til nærtstående parter12.500000824
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker504.3786.3562.418
Selskabsskat4.1537.5462.5783.8833.586
Varekreditorer4.5014.9375.8925.1766.282
Anden gæld4.5644.7126.4177.5226.286
Kortfristet gæld i alt25.72317.19519.26522.93719.396
Passiver i alt88.67786.84971.28175.24075.653

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte7584737980
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Telco Electronics A/S

CVR-nr 87255816

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Telco Electronics A/S

CVR-nr: 87255816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7028033

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:30
Tirsdag
8:00 - 16:30
Onsdag
8:00 - 16:30
Torsdag
8:00 - 16:30
Fredag
8:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Telco Electronics A/S

CVR-nr: 87255816

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger