Proff
Proff
Annonce
Annonce

TECHEM DANMARK A/S

CVR-nr29416982
AdresseTrindsøvej 7 B, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092020-03
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.04.2020

01.04.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

31.03.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092020-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste142.598132.873121.56854.868111.674
Personaleomkostninger-61.838-56.609-52.943-23.534-48.549
Afskrivninger-18.215-14.904-13.858-6.362-12.107
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat62.54561.36054.76724.97251.018
Finansielle indtægter2.813939388247454
Finansielle udgifter0-80-62-3-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2.813859326244442
Ordinært resultat65.35862.21955.09325.21651.460
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat65.35862.21955.09325.21651.460
Skat af årets resultat-14.675-13.532-12.097-5.778-11.592
Årets resultat50.68348.68742.99619.43839.868

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092020-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill22.96931.70040.43149.16253.527
Øvrige immaterielle anlægsaktiver12.6659.7066.6864.6123.196
Immaterielle anlægsaktiver i alt35.63441.40647.11753.77456.723
Grunde og bygninger1.362797370470526
Andre anlæg og driftsmidler25.29425.79116.08112.25811.892
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt26.65626.58816.45112.72812.418
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00741726726
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver957785000
Finansielle anlægsaktiver i alt957785741726726
Anlægsaktiver i alt63.24768.77964.30967.22869.867
Varebeholdninger19.78912.84411.5433.9135.312
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.8585.9999.01912.19318.098
Tilgodehavender hos nærtstående parter80.57474.23267.65442.74846.306
Andre tilgodehavender13333593696.644
Værdipapirer00000
Likvide midler3.3522.5612.2392.8912.514
Omsætningsaktiver i alt117.19397.73092.43463.91781.307
Status balance180.440166.509156.743131.145151.174
Selskabskapital1.1001.1001.1001.1001.100
Overført resultat85.17979.49674.80973.81374.375
Udbytte45.00044.00042.00020.00040.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel131.279124.596117.90994.913115.475
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt131.279124.596117.90994.913115.475
Udskudt skat7.2198.264000
Hensættelse9.15710.30010.80311.84712.396
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0003.3862.062
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.2198.26403.3862.062
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.6569841.6051.357302
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7.9177.0055.46800
Varekreditorer7.9314.5654.9104.5064.129
Anden gæld22.50019.05916.04815.13616.810
Kortfristet gæld i alt40.00431.61328.03120.99921.241
Passiver i alt180.440166.509156.743131.145151.174

ANDET

2023-092022-092021-092020-092020-03
Antal ansatte1081031009797

Hent gratis årsrapporter

TECHEM DANMARK A/S

CVR-nr 29416982

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 30.09.2020

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

TECHEM DANMARK A/S

CVR-nr: 29416982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TECHEM DANMARK A/S

CVR-nr: 29416982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger