Proff
Proff
Annonce
Annonce

TCM Group A/S

CVR-nr37291269
AdresseSkautrupvej 16, 7500 Holstebro

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.111.3467.2968.0005.7048.700
Vareforbrug893.0150000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste218.3318.2968.0005.7048.700
Personaleomkostninger0-11.179-12.05100
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-61.94800-14.041-14.991
Primært resultat45.795-3.883-4.130-8.337-6.291
Finansielle indtægter1.5382.28342216536
Finansielle udgifter-22.435-6.332-2.126-2.662-2.974
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.194115.000150.000100.00080.000
Finansielle poster netto-18.703110.951148.29697.50377.062
Ordinært resultat27.092107.068144.16689.16670.771
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat27.092107.068144.16689.16670.771
Skat af årets resultat-5.5701.7421.2312.3842.024
Årets resultat21.522108.810145.39891.55072.795

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill411.9980000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver215.1990000
Immaterielle anlægsaktiver i alt672.3220000
Grunde og bygninger128.9250000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver41.4580000
Materielle anlægsaktiver i alt170.3830000
Kapitalandele47.994496.756496.756496.756496.756
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver11.02400077
Finansielle anlægsaktiver i alt59.018496.756496.756496.756496.833
Anlægsaktiver i alt979.813496.756496.756496.756496.756
Varebeholdninger92.5370000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser80.5850000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0111.64124.8325.3506.810
Andre tilgodehavender23.0651466.3955.0502.482
Værdipapirer000010.769
Likvide midler13.2850122.85713.803
Omsætningsaktiver i alt221.060113.34333.51113.62524.572
Status balance1.200.873610.099530.267510.381521.328
Selskabskapital1.0519141.0001.0001.000
Overført resultat541.605415.164444.421353.427339.377
Udbytte0054.404130.0000
Øvrige reserver11.171-12.089-135.97600
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel529.653403.989363.849484.427392.877
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt529.653403.989363.849484.427392.877
Udskudt skat68.0320000
Hensættelse-00--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0009.71597.615
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld100.6505871.1324.8784.878
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt336.7555871.13214.593102.493
Kortfristet gæld til nærtstående parter001.52500
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker92.982200.329160.7019.92518.791
Selskabsskat1.6653.460000
Varekreditorer144.7101.7342.2352673.038
Anden gæld91.99508261.1684.128
Kortfristet gæld i alt334.465205.523165.28711.36025.957
Passiver i alt1.200.873610.099530.267510.381521.328

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte44500--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TCM Group A/S

CVR-nr 37291269

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TCM Group A/S

CVR-nr: 37291269

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TCM Group A/S

CVR-nr: 37291269

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger