Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tømrermester Kasper Bruun ApS

CVR-nr39474174
AdresseHjulmagervej 19, 9490 Pandrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

05.04.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK

DKK

Nettoomsætning----

317

Vareforbrug

0

0

0

0

185

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.185

2.418

1.246

585

132

Personaleomkostninger

-2.292

-1.986

-993

-297

-28

Afskrivninger

-26

-26

-23

-16

-2

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-132

407

231

273

102

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-3

-3

-8

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-3

-3

-8

0

0

Ordinært resultat

-136

404

222

273

102

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-136

404

222

273

102

Skat af årets resultat

29

-89

-49

-60

-23

Årets resultat

-107

315

173

212

80

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

36

62

87

60

76

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

36

62

87

60

76

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

36

62

87

60

76

Varebeholdninger

21

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

478

209

202

196

127

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

87

0

20

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

167

1.044

353

406

51

Omsætningsaktiver i alt

854

1.378

627

631

216

Status balance

891

1.439

715

692

292

Selskabskapital

100

100

100

100

100

Overført resultat

-99

408

293

220

108

Udbytte

0

200

100

100

0

Øvrige reserver

-100

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-99

708

493

420

208

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-99

708

493

420

208

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

14

14

10

12

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

70

10

7

10

Varekreditorer

520

13

21

147

8

Anden gæld

469

633

177

107

54

Kortfristet gæld i alt

989

717

208

262

72

Passiver i alt

891

1.439

715

692

292

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

6

6

3

1

1

Hent gratis årsrapporter

Tømrermester Kasper Bruun ApS

CVR-nr 39474174

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 05.04.2018 (PDF)

Periode: 05.04.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tømrermester Kasper Bruun ApS

CVR-nr: 39474174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Tømrermester Kasper Bruun ApS

CVR-nr: 39474174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger