Proff
Proff
Annonce

Tømrerfirmaet Jens Justesen ApS

CVR-nr40180028
AdresseVandværksvej 22, 5550 Langeskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

03.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----1.003
Vareforbrug0000303
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1381.1591.0001.130700
Personaleomkostninger-944-897-994-1.026-748
Afskrivninger-8-2000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1862607104-48
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-1-2-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-1-2-20
Ordinært resultat1852585102-48
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1852585102-48
Skat af årets resultat-40-570-40
Årets resultat144202598-48

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5331000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5331000
Kapitalandele000050
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0022220
Finansielle anlægsaktiver i alt00222250
Anlægsaktiver i alt5331222250
Varebeholdninger373024200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5187235240
Tilgodehavender hos nærtstående parter26272300
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler38440419228218
Omsætningsaktiver i alt50555026735459
Status balance558581289376109
Selskabskapital5050505074
Overført resultat6218-9-14-48
Udbytte100175000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel212243413627
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt212243413627
Udskudt skat00000
Hensættelse3100-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter303030270
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3955140
Varekreditorer5043204611
Anden gæld22420919726371
Kortfristet gæld i alt34333724934082
Passiver i alt558581289376109

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3332-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tømrerfirmaet Jens Justesen ApS

CVR-nr 40180028

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 03.01.2019 (PDF)

Periode: 03.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Tømrerfirmaet Jens Justesen ApS

CVR-nr: 40180028

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tømrerfirmaet Jens Justesen ApS

CVR-nr: 40180028

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger