Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr39943565
AdresseKorsholm Alle 10, 5500 Middelfart

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

12.10.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste29.73023.89425.54731.61031.715
Personaleomkostninger-20.672-18.015-19.948-28.329-28.709
Afskrivninger-859-850-958-814-787
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.1995.0304.6412.4662.218
Finansielle indtægter059064177
Finansielle udgifter-217-191-107-93-149
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-217-132-107-2828
Ordinært resultat7.9814.8984.5342.4382.247
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.9814.8984.5342.4382.247
Skat af årets resultat-1.772-1.136-1.006-554-514
Årets resultat6.2093.7613.5291.8831.733

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0200440680920
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0200440680920
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.0281.4141.7331.9321.780
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0281.4141.7331.9321.780
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver144144000
Finansielle anlægsaktiver i alt144144000
Anlægsaktiver i alt1.1721.7582.1732.6122.700
Varebeholdninger5050505050
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.16012.9617.8498.78111.043
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.20301.391452
Andre tilgodehavender1.082596190350562
Værdipapirer00000
Likvide midler8.8065451.4414.2619
Omsætningsaktiver i alt17.58315.8389.89415.30212.594
Status balance18.75517.59612.06717.91515.294
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat6.7664.3074.0452.3161.733
Udbytte3.7500000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.2664.8074.5452.8162.233
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.2664.8074.5452.8162.233
Udskudt skat00000
Hensættelse2.4271.7351.3351.155914
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002.9311.065
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002.9311.065
Kortfristet gæld til nærtstående parter9378439765430
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker14000215
Selskabsskat1.0817368263130
Varekreditorer5.7198.1622.4855.9516.067
Anden gæld1.3121.3131.9004.2054.800
Kortfristet gæld i alt9.06211.0546.18711.01211.082
Passiver i alt18.75517.59612.06717.91515.294

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4241456360
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr 39943565

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 12.10.2018 (PDF)

Periode: 12.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger