Proff
Proff
Annonce

Tandreguleringshuset I/S

CVR-nr27265790
AdresseJyllandsgade 79C, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste35.57831.03125.54420.58521.707
Personaleomkostninger-14.050-13.691-13.063-10.698-10.375
Afskrivninger-900-912-836-927-906
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20.62716.42811.6458.96010.426
Finansielle indtægter50000
Finansielle udgifter-200-14-9-8-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-195-14-9-8-8
Ordinært resultat20.43216.41411.6378.95210.417
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20.43216.41411.6378.95210.417
Skat af årets resultat00000
Årets resultat20.43216.41411.6378.95210.417

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill116175233291349
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt116175233291349
Grunde og bygninger1.0481.5211.9942.3812.550
Andre anlæg og driftsmidler1.1801.285849513811
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.2282.8062.8432.8943.362
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver226186182180180
Finansielle anlægsaktiver i alt226186182180180
Anlægsaktiver i alt2.5703.1673.2583.3653.891
Varebeholdninger500409442455500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.3166.1194.6703.7793.675
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler72720178177288
Omsætningsaktiver i alt7.6186.6515.3494.4104.463
Status balance10.1889.8188.6077.7758.354
Selskabskapital8.7078.4866.9935.0696.728
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.7078.4866.9935.0696.728
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.7078.4866.9935.0696.728
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001.113364
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.113364
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer548795403364265
Anden gæld9345361.2111.230998
Kortfristet gæld i alt1.4811.3311.6141.5941.263
Passiver i alt10.1889.8188.6077.7758.354

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2930272324
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tandreguleringshuset I/S

CVR-nr 27265790

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tandreguleringshuset I/S

CVR-nr: 27265790

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tandreguleringshuset I/S

CVR-nr: 27265790

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger