Proff
Proff
Annonce

Tandprotesehuset ApS

CVR-nr37239526
AdresseMogensensvej 24C, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste32.16924.06322.90916.52817.311
Personaleomkostninger-18.883-15.975-14.883-14.317-12.786
Afskrivninger-2.420-1.780-1.649-1.504-1.357
Kapacitetsomkostninger0-495000
Primært resultat10.8665.8126.3767073.168
Finansielle indtægter333145134457
Finansielle udgifter-154-139-165-236-288
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1796-31-192-280
Ordinært resultat11.0455.8186.3465162.887
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.0455.8186.3465162.887
Skat af årets resultat-2.410-1.274-1.405-123-642
Årets resultat8.6354.5444.9413922.245

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger6.7424.8165.5484.8814.705
Andre anlæg og driftsmidler4.2073.5762.3212.0092.319
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10.9498.3927.8696.8907.024
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver539528491437413
Finansielle anlægsaktiver i alt539528491437413
Anlægsaktiver i alt11.4878.9218.3607.3277.437
Varebeholdninger001300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8871.0295354631.256
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.1434.3194.7272.745533
Andre tilgodehavender236419107302
Værdipapirer00000
Likvide midler7.7292.017863270152
Omsætningsaktiver i alt16.2077.9866.3513.5141.950
Status balance27.69416.90714.71210.8419.387
Selskabskapital5050505050
Overført resultat16.7568.1204.0762.1352.443
Udbytte002.50001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.8068.1706.6262.1853.493
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.8068.1706.6262.1853.493
Udskudt skat00000
Hensættelse1.4091.222829716562
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.6131.0441.0241.009391
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.6131.0441.0241.009391
Kortfristet gæld til nærtstående parter2600284201.354
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker001265236
Selskabsskat2.3481.1171330500
Varekreditorer2.7393.4832.6183.0291.674
Anden gæld2.5191.8703.3283.4311.377
Kortfristet gæld i alt7.8676.4706.2336.9314.941
Passiver i alt27.69416.90714.71210.8419.387

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3436353432
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tandprotesehuset ApS

CVR-nr 37239526

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tandprotesehuset ApS

CVR-nr: 37239526

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tandprotesehuset ApS

CVR-nr: 37239526

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger