Proff
Proff
Annonce

Tandlægeselskabet Godt Smil Højbjerg ApS

CVR-nr31781493
AdresseStenvej 25, 8270 Højbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste18.73117.31218.63716.45015.747
Personaleomkostninger-15.523-14.834-15.425-14.162-13.493
Afskrivninger-512-457-488-538-497
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.6962.0212.7241.7501.757
Finansielle indtægter2430183128
Finansielle udgifter-47-60-41-7-18
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-23-31-23249
Ordinært resultat2.6721.9902.7011.7731.766
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.6721.9902.7011.7731.766
Skat af årets resultat-590-441-597-391-392
Årets resultat2.0821.5492.1041.3821.375

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.041350453286387
Andre anlæg og driftsmidler1.3511.2591.5481.8311.311
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.3921.6092.0012.1171.698
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver177159155152149
Finansielle anlægsaktiver i alt177159155152149
Anlægsaktiver i alt2.5691.7672.1562.2691.847
Varebeholdninger662659599576606
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser752805595625587
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender103239419152418
Værdipapirer00000
Likvide midler6461.1832.4451.5821.094
Omsætningsaktiver i alt2.2532.9964.1673.0512.783
Status balance4.8224.7636.3225.3204.629
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.7401.1571.3581.5041.622
Udbytte1.5001.0005000500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8652.2821.9831.6292.247
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8652.2821.9831.6292.247
Udskudt skat00000
Hensættelse197171189190172
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld533512500490168
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt533512500490168
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat376331258289244
Varekreditorer766460683623764
Anden gæld1.0851.0072.7102.0991.033
Kortfristet gæld i alt2.2281.7983.6513.0112.042
Passiver i alt4.8224.7636.3225.3204.629

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2123242121
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tandlægeselskabet Godt Smil Højbjerg ApS

CVR-nr 31781493

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Tandlægeselskabet Godt Smil Højbjerg ApS

CVR-nr: 31781493

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Tandlægeselskabet Godt Smil Højbjerg ApS

CVR-nr: 31781493

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger