Proff
Proff
Annonce

T. HANSEN GRUPPEN A/S

CVR-nr15242485
AdresseStensgårdvej 1, 5500 Middelfart

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.903.3831.668.2521.596.7091.480.4701.304.305
Vareforbrug1.455.5051.262.0711.136.8581.085.1091.034.675
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste579.151489.352537.639423.430350.763
Personaleomkostninger-396.457-368.810-321.442-268.484-253.370
Afskrivninger-27.071-17.150-15.144-13.437-14.553
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat155.623103.392201.053141.50982.840
Finansielle indtægter3.5671.6701.4863.7832.646
Finansielle udgifter-12.389-8.155-1.671-2.010-3.533
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto36.10332.10924.85118.084-31.116
Finansielle poster netto27.28125.62424.66619.857-32.003
Ordinært resultat182.904129.016225.719161.36650.837
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat182.904129.016225.719161.36650.837
Skat af årets resultat-31.650-20.675-44.160-31.596-18.104
Årets resultat151.254108.341181.559129.77032.733

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.4144.8707.3319.79012.250
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.4144.8707.3319.79012.250
Grunde og bygninger29.15827.69821.34721.99120.823
Andre anlæg og driftsmidler121.938119.75218.10520.05215.920
Øvrige materielle anlægsaktiver14.473020.00000
Materielle anlægsaktiver i alt165.569147.45059.45242.04336.743
Kapitalandele147.085139.914116.96589.8558.446
Langfristede tilgodehavender17.76916.56911.53010.26310.340
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.5734.487000
Finansielle anlægsaktiver i alt167.427160.970128.495100.11818.786
Anlægsaktiver i alt335.410313.290195.278151.95167.779
Varebeholdninger647.017730.123589.472424.938411.614
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13.45015.90331.31237.45424.060
Tilgodehavender hos nærtstående parter64.08164.218117.05749.251102.466
Andre tilgodehavender8108221.26817.59710.819
Værdipapirer00000
Likvide midler65.20736.96220.753014.087
Omsætningsaktiver i alt823.386879.773780.936544.620568.795
Status balance1.158.7961.193.063976.214696.571636.574
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat685.717584.463526.122394.563314.793
Udbytte50.00050.00050.00050.00050.000
Øvrige reserver-6.701-2.619961-1.2330
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel729.516632.344577.583443.830365.293
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt729.516632.344577.583443.830365.293
Udskudt skat00000
Hensættelse7.41416.9216.8053.21614.231
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld014.11814.11814.1955.829
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt014.11814.11814.1955.829
Kortfristet gæld til nærtstående parter108.516255.18084.05112.06762.184
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker41.00890.73839.94013.66933.311
Selskabsskat37.77110.76839.50927.3563.399
Varekreditorer166.712123.750160.134122.466101.192
Anden gæld67.85949.24454.07459.77251.135
Kortfristet gæld i alt421.866529.680377.708235.330251.221
Passiver i alt1.158.7961.193.063976.214696.571636.574

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte983954748748708
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

T. HANSEN GRUPPEN A/S

CVR-nr 15242485

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

T. HANSEN GRUPPEN A/S

CVR-nr: 15242485

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

T. HANSEN GRUPPEN A/S

CVR-nr: 15242485

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger