Proff
Proff
Annonce

Synsam Group Denmark A/S

CVR-nr31058724
AdresseOldenburg Alle 1 2, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning764.928740.176653.464718.202672.129
Vareforbrug344.952341.770302.643335.578333.381
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste426.685404.231376.819383.211340.733
Personaleomkostninger-270.395-252.019-237.185-236.164-234.753
Afskrivninger-76.042-73.859-77.422-84.344-98.075
Kapacitetsomkostninger000-77-116
Primært resultat80.24878.35362.21262.6267.789
Finansielle indtægter64.02710.6979.5419.89712.883
Finansielle udgifter-60.532-62.996-56.769-58.150-49.608
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto3.495-52.299-47.228-48.253-36.725
Ordinært resultat83.74326.05414.98414.373-28.936
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat83.74326.05414.98414.373-28.936
Skat af årets resultat-27.839-20.277-13.699-13.715-2.824
Årets resultat55.9045.7771.285658-31.760

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill344.791397.549450.309503.068555.599
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt344.791397.549450.309503.068555.599
Grunde og bygninger36.54425.51232.38843.71251.206
Andre anlæg og driftsmidler30.63123.79920.65725.02036.550
Øvrige materielle anlægsaktiver6.7552.393000
Materielle anlægsaktiver i alt73.93051.70453.04568.73287.756
Kapitalandele25.06325.06325.06325.06325.063
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver11.5959.2177.4807.3676.717
Finansielle anlægsaktiver i alt36.65834.28032.54332.43031.780
Anlægsaktiver i alt455.379483.533535.897604.230675.135
Varebeholdninger93.67076.20665.66959.14163.829
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser28.45225.82627.00029.30268.110
Tilgodehavender hos nærtstående parter559.912505.836379.181257.259276.553
Andre tilgodehavender1.3577.931324984444
Værdipapirer00000
Likvide midler9379519919121.212
Omsætningsaktiver i alt695.900627.724483.112358.393421.680
Status balance1.151.2791.111.2571.019.009962.6231.096.815
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat114.09058.18652.40951.12344.099
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel124.09068.18662.40961.12354.099
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt124.09068.18662.40961.12354.099
Udskudt skat00000
Hensættelse19.04618.57617.77616.8574.065
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter826.253828.406791.407765.329732.084
Anden langfristet gæld21.33421.79422.05410.0031.388
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt847.587850.200813.461775.332733.472
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.79716.8451.9798.830197.445
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat28.32719.47612.7802.7180
Varekreditorer77.90185.52858.45258.68760.199
Anden gæld52.53152.44652.15239.07647.535
Kortfristet gæld i alt160.556174.295125.363109.311305.179
Passiver i alt1.151.2791.111.2571.019.009962.6231.096.815

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte584552506522506
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Synsam Group Denmark A/S

CVR-nr 31058724

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Synsam Group Denmark A/S

CVR-nr: 31058724

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Synsam Group Denmark A/S

CVR-nr: 31058724

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger