Proff
Proff
Annonce
Annonce

SYDBANK A/S

CVR-nr12626509
AdressePeberlyk 4, 6200 Aabenraa

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122020-092019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122020-092019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000-0
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.897.0004.149.0003.427.000-3.519.000
Personaleomkostninger-2.871.000-3.179.000-2.632.0000-2.666.000
Afskrivninger15.000-271.000-151.0000-11.000
Kapacitetsomkostninger-44.000-33.000-23.0000-28.000
Primært resultat2.419.0001.827.000990.000-1.079.000
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto31.00025.00011.00000
Finansielle poster netto31.00025.00011.00000
Ordinært resultat2.450.0001.852.0001.001.000-1.079.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.450.0001.852.0001.001.000-1.079.000
Skat af årets resultat-513.000-358.000-199.0000-218.000
Årets resultat1.937.0001.494.000802.000-861.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122020-092019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver363.0000000
Immaterielle anlægsaktiver i alt363.000405.000445.0000239.000
Grunde og bygninger1.006.0001.010.000000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver48.00053.000000
Materielle anlægsaktiver i alt1.054.0001.063.0001.017.0000986.000
Kapitalandele35.910.00033.886.00039.524.000034.715.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt35.910.00033.886.00039.524.00000
Anlægsaktiver i alt37.327.00035.354.00040.986.000035.940.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser114.993.000106.769.000000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0096.700.000084.906.000
Værdipapirer28.918.00028.020.00027.712.000026.677.000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt143.982.000134.903.000124.412.0000111.651.000
Status balance181.309.000170.257.000168.823.0000149.953.000
Selskabskapital584.000597.000597.0000618.000
Overført resultat11.071.00010.544.00010.336.00009.451.000
Udbytte959.000713.000248.0000352.000
Øvrige reserver571.000559.000531.0000545.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.185.00012.413.00011.712.000-10.966.000
Minoritetsinteressernes andel757.000757.000757.0000760.000
Egenkapital i alt13.942.00013.170.00012.469.000-11.726.000
Udskudt skat00000
Hensættelse195.000364.000529.0000476.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.483.0006.907.0007.093.00005.739.000
Selskabsskat10.00019.000000
Varekreditorer143.476.000131.613.000128.501.0000112.909.000
Anden gæld18.203.00018.184.00020.231.000017.240.000
Kortfristet gæld i alt167.172.000156.723.000155.825.0000135.888.000
Passiver i alt181.309.000170.257.000168.823.000-149.953.000

ANDET

2022-122021-122020-122020-092019-12
Antal ansatte2.0042.0960-0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SYDBANK A/S

CVR-nr 12626509

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 30.09.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SYDBANK A/S

CVR-nr: 12626509

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SYDBANK A/S

CVR-nr: 12626509

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger