Proff
Proff
Annonce
Annonce

Syd Administration A/S

CVR-nr32127711
AdressePeberlyk 4, 6200 Aabenraa

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning30.715----
Vareforbrug0000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste30.715----
Personaleomkostninger-27.842000-
Afskrivninger0000-
Kapacitetsomkostninger0000-
Primært resultat2.873----
Finansielle indtægter2.772000-
Finansielle udgifter-9000-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-
Finansielle poster netto2.763000-
Ordinært resultat5.636----
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat5.636----
Skat af årets resultat0000-
Årets resultat5.636----

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000-
Grunde og bygninger0000-
Andre anlæg og driftsmidler0000-
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt0000-
Kapitalandele11.598000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt11.598000-
Anlægsaktiver i alt11.598000-
Varebeholdninger0000-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000-
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender706000-
Værdipapirer0000-
Likvide midler2.016.837000-
Omsætningsaktiver i alt2.017.543000-
Status balance2.029.141000-
Selskabskapital300.000000-
Overført resultat1.722.817000-
Udbytte0000-
Øvrige reserver0000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.022.817----
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt2.022.817----
Udskudt skat0000-
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld0000-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt0000-
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker0000-
Selskabsskat0000-
Varekreditorer0000-
Anden gæld6.324000-
Kortfristet gæld i alt6.324000-
Passiver i alt2.029.141----

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte48----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Syd Administration A/S

CVR-nr 32127711

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Syd Administration A/S

CVR-nr: 32127711

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Syd Administration A/S

CVR-nr: 32127711

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger