Proff
Proff
Annonce

SVF EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr15039795
AdresseAdelgade 2 1 th, 7800 Skive

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.0783.0782.8182.7502.731
Vareforbrug117184334141251
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.8942.485610480
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9608944922.6102.480
Finansielle indtægter1421.649339380385
Finansielle udgifter0-159-353-398-406
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-2.000-2.000
Finansielle poster netto1421.489-14-2.018-2.021
Ordinært resultat1.1022.383478592459
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1022.383478592459
Skat af årets resultat10000-105
Årets resultat1.1122.383478592354

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger35.30037.30039.30036.00038.000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt35.30037.30039.30036.00038.000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt35.30037.30039.30036.00038.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.7185.57730.62037.55538.875
Andre tilgodehavender10034300
Værdipapirer00000
Likvide midler1.0551.0823013532
Omsætningsaktiver i alt9.7836.65830.99337.69138.907
Status balance45.08343.95870.29373.69176.907
Selskabskapital10.42610.42610.42610.42610.426
Overført resultat34.26633.15430.77130.29329.701
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel44.69143.58041.19640.71940.127
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt44.69143.58041.19640.71940.127
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0025.04028.82232.899
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0025.04028.82232.899
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0003.8003.500
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld3913794.057350381
Kortfristet gæld i alt3913794.0574.1503.881
Passiver i alt45.08343.95870.29373.69176.907

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SVF EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr 15039795

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SVF EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr: 15039795

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SVF EJENDOMSSERVICE A/S

CVR-nr: 15039795

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger