Proff
Proff
Annonce
Annonce

SVENDBORG VE A/S

CVR-nr32327036
AdresseRyttermarken 21, 5700 Svendborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-24-151-176-108-21
Primært resultat-24-151-176-108-21
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-11-13-10-10-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-11-13-10-10-11
Ordinært resultat-35-164-186-119-32
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-35-164-186-119-32
Skat af årets resultat33641267
Årets resultat-32-128-145-92-25

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver2930000
Materielle anlægsaktiver i alt2930000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2930000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter877413310
Andre tilgodehavender05555
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4431.4811.6681.7991.915
Omsætningsaktiver i alt1.4511.5631.7131.8371.929
Status balance1.7441.5631.7131.8371.929
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.0241.0551.1831.3281.420
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5241.5551.6831.8281.920
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5241.5551.6831.8281.920
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2160000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer142751
Anden gæld44448
Kortfristet gæld i alt22083099
Passiver i alt1.7441.5631.7131.8371.929

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SVENDBORG VE A/S

CVR-nr 32327036

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SVENDBORG VE A/S

CVR-nr: 32327036

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SVENDBORG VE A/S

CVR-nr: 32327036

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger