Proff
Proff
Annonce
Annonce

SVENDBORG FORSYNING A/S

CVR-nr33254288
AdresseRyttermarken 21, 5700 Svendborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00000
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-42-30-15-21-22
Primært resultat-42-30-15-21-22
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto18.38322.95654.27217.52116.473
Finansielle poster netto18.38322.95654.27217.52116.473
Ordinært resultat18.34122.92654.25717.50016.451
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.34122.92654.25717.50016.451
Skat af årets resultat127-1155
Årets resultat18.35322.93354.24617.50516.456

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.499.0771.480.6921.457.7381.403.4661.385.946
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.499.0771.480.6921.457.7381.403.4661.385.946
Anlægsaktiver i alt1.499.0771.480.6921.457.7381.403.4661.385.946
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter9701010
Andre tilgodehavender0001515
Værdipapirer00000
Likvide midler48121632
Omsætningsaktiver i alt1315124157
Status balance1.499.0901.480.7071.457.7501.403.5071.386.003
Selskabskapital1.1001.1001.1001.1001.100
Overført resultat1.284.1561.284.1881.284.2831.283.5741.279.634
Udbytte00000
Øvrige reserver213.769195.386172.358118.822105.256
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.499.0251.480.6741.457.7411.403.4961.385.990
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.499.0251.480.6741.457.7411.403.4961.385.990
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter450000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer203391113
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt653391113
Passiver i alt1.499.0901.480.7071.457.7501.403.5071.386.003

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SVENDBORG FORSYNING A/S

CVR-nr 33254288

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SVENDBORG FORSYNING A/S

CVR-nr: 33254288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SVENDBORG FORSYNING A/S

CVR-nr: 33254288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger