Proff
Proff
Annonce
Annonce

SVENDBORG AFFALD A/S

CVR-nr33054696
AdresseRyttermarken 21, 5700 Svendborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning72.97376.21458.31660.82858.633
Vareforbrug67.92871.48153.45156.38954.611
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0454.7334.8654.4394.022
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-6.336-5.756-2.342-2.107-1.970
Kapacitetsomkostninger-4.162-3.904-3.718-3.649-3.241
Primært resultat8838291.147790781
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-883-849-1.020-815-830
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-883-849-1.020-815-830
Ordinært resultat0000-49
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat0000-49
Skat af årets resultat000049
Årets resultat00000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4478941.3421.7892.422
Immaterielle anlægsaktiver i alt4478941.3421.7892.422
Grunde og bygninger9.5469.5719.5078.8478.847
Andre anlæg og driftsmidler51.26057.12355.74121.00721.762
Øvrige materielle anlægsaktiver01241322.9260
Materielle anlægsaktiver i alt60.80666.81865.38032.78030.609
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt61.25367.71266.72234.56933.031
Varebeholdninger789841464281188
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.3433.0551.6911.5411.967
Tilgodehavender hos nærtstående parter00043395
Andre tilgodehavender1.0041.1568.1441.5001.576
Værdipapirer00000
Likvide midler5.7444.0964.9564.8004.343
Omsætningsaktiver i alt9.04816.14717.30111.5609.233
Status balance70.30183.85984.02346.12942.264
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat4.6784.6784.6784.6784.678
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.6785.6785.6785.6785.678
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.6785.6785.6785.6785.678
Udskudt skat00000
Hensættelse5255255251.0461.002
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker39.20243.42345.31020.59221.542
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt39.20243.42345.31020.59221.542
Kortfristet gæld til nærtstående parter13.63523.24210.09511.2286.646
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.2204.1966.482950928
Selskabsskat0052100
Varekreditorer7.0326.78614.8206.2546.066
Anden gæld99592381402
Kortfristet gæld i alt24.89634.23332.51018.81314.042
Passiver i alt70.30183.85984.02346.12942.264

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SVENDBORG AFFALD A/S

CVR-nr 33054696

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SVENDBORG AFFALD A/S

CVR-nr: 33054696

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SVENDBORG AFFALD A/S

CVR-nr: 33054696

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger