Proff
Proff
Annonce

SVEA FINANS A/S

CVR-nr27448402
AdresseGammel Lundtoftevej 1 E, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste27.22326.48625.73825.50522.907
Personaleomkostninger-8.353-7.682-7.105-6.358-6.257
Afskrivninger-9.330-3.930-10.109-10.732-9.561
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9.54014.8748.5248.4147.089
Finansielle indtægter123222338157134
Finansielle udgifter-4.118-3.058-2.279-3.399-3.695
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.995-2.835-1.941-3.242-3.561
Ordinært resultat5.54612.0396.5835.1723.528
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.54612.0396.5835.1723.528
Skat af årets resultat-1.955-3.049-1.965-3.460-986
Årets resultat3.5908.9904.6171.7132.542

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6050000
Finansielle anlægsaktiver i alt6050000
Anlægsaktiver i alt6050000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser124.040110.37692.902105.520130.980
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.026175000
Andre tilgodehavender2.8922.2982.5901.3171.347
Værdipapirer00000
Likvide midler5.25112.6686.24611.38911.482
Omsætningsaktiver i alt133.208125.517101.738118.226143.809
Status balance133.814125.517101.738118.226143.809
Selskabskapital1.2011.2011.2011.2011.201
Overført resultat28.26724.67715.68711.0709.357
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.46825.87816.88812.27110.558
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.46825.87816.88812.27110.558
Udskudt skat00000
Hensættelse500----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00088.500120.500
Anden langfristet gæld000678251
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00089.178120.751
Kortfristet gæld til nærtstående parter85.90185.17771.8532.7501.107
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5819021.1533.27819
Varekreditorer9.6685.2594.8863.4684.297
Anden gæld7.6968.3016.9587.2817.077
Kortfristet gæld i alt103.84599.63984.84916.77612.500
Passiver i alt133.814125.517101.738118.226143.809

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1415151413
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SVEA FINANS A/S

CVR-nr 27448402

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SVEA FINANS A/S

CVR-nr: 27448402

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SVEA FINANS A/S

CVR-nr: 27448402

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger