Proff
Proff
Annonce

Superego Group ApS

CVR-nr42202894
AdresseSaturnvej 65, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

04.03.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-24-30-44
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-24-30-44
Finansielle indtægter12000
Finansielle udgifter-103-124-87
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.9783.3802.281
Finansielle poster netto2.9943.2562.194
Ordinært resultat2.9703.2272.149
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2.9703.2272.149
Skat af årets resultat23422
Årets resultat2.9723.2612.171

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele6.8076.8306.771
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.8076.8306.771
Anlægsaktiver i alt6.8076.8306.771
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.1703.0000
Andre tilgodehavender23422
Værdipapirer000
Likvide midler014473
Omsætningsaktiver i alt4.1723.048495
Status balance10.9799.8777.266
Selskabskapital404040
Overført resultat1.0471.052850
Udbytte3.0003.0000
Øvrige reserver2.3172.3402.281
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.4046.4323.171
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt6.4046.4323.171
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.5653.4354.085
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer101010
Anden gæld000
Kortfristet gæld i alt4.5753.4454.095
Passiver i alt10.9799.8777.266

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Superego Group ApS

CVR-nr 42202894

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 04.03.2021 (PDF)

Periode: 04.03.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Superego Group ApS

CVR-nr: 42202894

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Superego Group ApS

CVR-nr: 42202894

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger