Proff
Proff
Annonce

Superego A/S

CVR-nr32895034
AdresseSaturnvej 65, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.31322.74519.59215.97514.716
Personaleomkostninger-18.179-17.988-15.207-12.542-11.461
Afskrivninger-75-98-80-49-30
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.0594.6594.3053.3853.226
Finansielle indtægter31195825576
Finansielle udgifter-120-29-30-19-200
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto191665236-124
Ordinært resultat4.2504.7254.3573.4213.102
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.2504.7254.3573.4213.102
Skat af årets resultat-977-1.080-1.015-786-682
Årets resultat3.2733.6453.3422.6342.420

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger16122830774112
Andre anlæg og driftsmidler0828470
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt161236334121112
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt161236334121112
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.1594.6564.5933.0873.768
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0591.9911.9142.000328
Andre tilgodehavender042381.94219
Værdipapirer00000
Likvide midler7.0695.6001.9903.2322.504
Omsætningsaktiver i alt14.77812.8718.76610.4306.770
Status balance14.93913.1089.10010.5516.882
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.4981.225580238604
Udbytte3.0003.0003.0003.0002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.9984.7254.0803.7383.104
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.9984.7254.0803.7383.104
Udskudt skat08810
Hensættelse4481-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt08810
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.1783.2479700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker991511044986
Selskabsskat9771.0841.008785679
Varekreditorer1.0581.258839181248
Anden gæld3.6252.6392.9655.7972.766
Kortfristet gæld i alt9.9378.3795.0136.8123.779
Passiver i alt14.93913.1089.10010.5516.882

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte343833250
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Superego A/S

CVR-nr 32895034

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Superego A/S

CVR-nr: 32895034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Superego A/S

CVR-nr: 32895034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger